Durant aquests dies, tenim Cervesa Sant Miquel mitjana a 1,00€  !